Första gången jag hörde Göran Svanelid tala om förmågorna och The Big 5 var på Myrsjöskolan, hösten 2010. Sedan har jag följt The Big 5 och sett hur Görans resonemang har brett ut sig över landet. Spåren har tagit...