Nu har vi dragit igång arbetet med förmågorna i hela årskursen. Vecka 35 Att kunna välja mellan olika strategier. vecka 36 Att kunna samarbeta. Vecka 37 Att kunna formulera egna meningar.