Ord – Ordet är oftast det samma som begreppet men också synonymer t.ex. Cykel eller Hoj. Bild – En eller flera bilder av begreppet. Många begrepp finns även film, radio, musik, poesi och liknande kring. Allt är OK! Dessutom har vi många...