Under vårterminen ska två elever administrera bloggen. De lägger upp aktuell förmåga på bloggen och kommenterar arbetet med hjälp av sina klasskamrater i 4ABC. Till sin hjälp har de två elever i varje klass, två elever som bär förmågan....