@lottabo: Veckans förmåga: Samtala Eleven: -“Man kan ju inte bara prata. Någon måste ju lyssna”. #badge #visombärenförmåga @lottabo: Veckans förmåga: Samtala #badge #visombärenförmåga Och som jag har saaaaamtalat. I morgon är det utvecklingssaaaaamtal #Årstaskolan @lottabo: Veckans förmåga: Samtala. Eleverna...