Jag startade det här arbetet med att synliggöra, förstå och utveckla förmågorna i LGR11 för snart fem år sedan. Det har varit en fantastisk resa på många sätt. Många fina minnen med både elever och kollegor. De första två...