Från passiv till aktiv!

Publicerat av Lotta Bohlin den

Vi har talat mycket i klassen om att vara aktiv, att delta i skolarbetet och göra sitt bästa. Bilden illustrerar olika situationer som kan uppstå. Att du är passiv och håller dig utanför, på avstånd. Eller att du är på väg att delta, du är lite aktiv (vid poolkanten eller på trampolinen). Eller att du ”ligger i poolen” och både deltar och är aktiv. Vissa kan till och med bli klara och vilja gå vidare, till nästa pool eller en annan gren. Sen kan det också vara så att man inte kan eller vill vara med, inte förstår eller inte finner någon mening med aktiviteten. Då kanske man sätter sig i motorbåten och åker till en annan plats.

20130219-134032.jpg

När jag kom på den här idén med att bära en förmåga #visombärenförmåga testade jag det först på mina egna barn, två 9-åringar. Vi var på ett byggvaruhus och de fick bära varsin förmåga. Efter en stund stannade vi till för att tala om förmågan (Mille hade förmågan att kunna jämföra för- och nackdelar). Men jag insåg snabbt att han inte riktigt förstod förmågan. Vad är nu fördelar för något? Hur ska man kunna utveckla en förmåga om man inte förstår den?

Från kass till vass!

Med dessa erfarenheter gick jag till skolan och lade stor vikt vid att förklara förmågan först.  När eleverna började förstå kunde vi tillsammans reda ut vad man kan när man inte är så bra på att jämföra för- och nackdelar (smiley på första trappsteget), vad man kan när man är ganska bra (smiley på andra trappsteget), vad man kan när man är bra (smiley på tredje trappsteget) och vad man kan när man är bra på att jämföra för- och nackdelar. Från början var det bara en trappa med fyra smiley’sar. För att förtydliga riktningen och ”ta sats” myntades uttrycket *frånkasstillvass*. Jag upplever att det är ett elevnära språk som eleverna förstår. Jag betraktar det som en slogan. Ingen elev är kass. Vi har diskuterat om man kan vara kass. Eleverna tycker att ingen är kass men om man att om man sätter sig i motorbåten och bara drar iväg så är man ganska kass. I samtalet fokuserar vi mest på nästa steg. Vad ska jag som elev göra för att ta mig upp på nästa trappsteg?

Nu för tiden när vi går igenom en ny förmåga skriver jag upp förmågan på tavlan, säger till eleverna att vi ska göra en *frånkasstillvass* trappa och så ritar jag upp en tom trappa på tavlan med en smiley på varje steg. Sedan fyller vi på tillsammans. Pratbubblorna har kommit till efter hand, tack vare elevernas förslag.