Elevledda utvecklingssamtal

Publicerat av Lotta Bohlin den

Under vecka 17 genomförde hela årskurs 4 på Årstaskolan elevledda utvecklingssamtal tillsammans med fem mentorer. Eleverna har förberett sig i skolan, både skriftligt och muntligt. Föräldrarna har läst omdömen i Skolwebben och bokat tid för samtal via en doodle-länk. Mentorerna har läst alla sina elevers omdömen, samlat övrig information om eleven och tagit hand om all organisation och naturligtvis uppföljning.

Förberedelse
1.) Alla lärare skriver skriftliga omdömen* i Skolwebben.
2.) Eleverna får papperskopior på sina omdömen och läser dessa och gör anteckningar. Allt samlas i en pärm.
3.) Eleven antecknar nya mål, fyller på, i respektive ämne i en loggbok.
4.) Eleven läser föregående IUP.
5.) Eleven fyller i en ny IUP**.
6.) Eleven övar sitt samtal med en kamrat med hjälp av en dagordning.

Samtalet
1.) Eleven välkomna sina föräldrar och tar fram sitt material.
2.) Tillsammans går de igenom den förberedda IUP’n och gör ändringar vid behov.
3.) Mentorn kommer och deltar i samtalet efter halva tiden.
4.) IUP’n undertecknas av samtliga.
5.) Övriga frågor.

Efterarbete
1.) Eleven arbetar med sin nya IUP som mentorn lägger in på Skolwebben.

* Omdömen som utgår från förmågorna.
** Har jag utvecklat mina förmågor och nått mina mål?

20130425-222946.jpg