Det här med djuren…

Publicerat av Lotta Bohlin den

Färgerna och djuren är som en bro mellan nyfikenhet och gemensam förståelse

Det har diskuterats hit och dit vilket djur som hör hemma var. Egentligen spelar det inte någon roll. Det här handlar inte om djur utan människor och lärande. Jag valde att koppla ihop djuren utifrån Göran Svanelids första artikel.

Vi har arbetat intensivt med #TheBig5, eller #TheBig6 som vi säger, sedan höstlovet 2012. Alla förmågor är färgkodade. ”Elefantstilen”, orange lapparna, representerar de kommunikativa förmågorna. Om någon vill försöka hitta en koppling mellan elefanten och en kommunikativ förmåga så går det bra. Ibland kommer eleverna med förslag på kopplingar och det brukar bli väldigt intressant. Jag tycker att det är viktigast att vi är konsekventa, tydliga och använder samma språk.

Eleven på utvecklingssamtalet:

”Jag är helt klart bäst på Elefantstilen och sen kommer Leopardstilen”.
Föräldern: Men du är ju bra på matte?
Eleven: Ja, jag är bra på att förklara matte å det är Elefantstilen.

Jag håller som bäst på att sprida arbetet med förmågorna på Årstaskolan och tycker att det är jätteviktigt att alla vi använder samma djur och färger. Det är förmågorna i Lgr11 vi arbetar med – SYNLIGHET FÖRSTÅELSE och UTVECKLING.

ANALYSFÖRMÅGA – grön – lejon
KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA – orange – elefant
METAKOGNITIV FÖRMÅGA – gul – buffel
FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION – blå – leoparden
BEGREPPSLIG FÖRMÅGA – lila – noshörningen