Välkommen på föräldramöte

Publicerat av Lotta Bohlin den

eller,

Välkommen till skolan!
Vill du veta vad som händer och vad vi gör – och varför? Kom!

Nu har jag samlat ihop mina erfarenheter och ideér och planerat hur nästa ”Välkommen till skolan!” ska genomföras. Jag utgår från TheBig6 och låter mina kollegor fylla på och få pusselbitarna att falla på plats.

Hej.
Har ni hört talas om Lgr11 och The Big 5?
Jo i Lgr11 kan du läsa…
Göran Svanelid, fd.lärare och numera bl.a. universitetslektor och författare, har tittat närmare på Lgr11 och ”klämt ut” alla förmågor i hela läroplanen, oavsett ämne och årskurs. Efter en del sorterande blev resultatet fem kategorier med förmågor; analysförmågor, kommunikativa förmågor, metakognitiva förmågor, förmågor för att kunna hantera information och begreppsliga förmågor, The Big 5. Han konstaterade att om både lärare och elever fokuserade på dessa förmågor (inte bara såklart) så skulle eleverna ha större möjlighet att nå målen. D
Visst låter det smart?!
Självklart är detta en förenklad sammanställning av en bok på ca 250 sidor. Men det finns vissa poänger. Om eleverna utvecklar en förståelse för dessa förmågor och får möjlighet att utveckla dem på bred front, dvs. i många skolämnen, så tror jag på det Göran säger.


Men hur fungerar då det här?

Jo, sedan två år tillbaka, snart tre har vi arbetat med ett material som vi kallar för #TheBig6. Det är en liten omarbetning av The Big 5 och ett tillägg – en sjätte ”förmåga/kategori” som vi kallar för förutsättningar för lärande. För eleverna handlar det om synlighet, förståelse, utveckling och bedömning. Alla förmågorna i #TheBig6 sitter uppe i klassrummet. Varje vecka bär jag veckans förmåga synligt på bröstet samt lyfter fram den på tavlan. Sedan arbetar vi med förståelsen med hjälp av trappan #frånkasstillvass och skapar på så sätt ett gemensamt språk. Genom att synliggöra förmågorna i olika ämnen och kunskapsområden skapar vi möjlighet för utveckling. När trappan sedan kopplas på har vi även bedömningen med.

Nu ska ni få se några exempel på hur det kan se ut från mig och mina kollegor:
Lotta:

LÄSprojekt (svenska) Hela klassen högläser boken Balladen om en bruten näsa av Arne Svingen. Vi arbetar med lässtrategier och läsförståelsestrategier samt samtal om innehållet. Vi fokuserar på förståelsen #buffelstilen och samtalen #elefantstilen.

och

London Tour Guide (engelska) Hela klassen läser på om olika platser i London och förbereder sedan och genomför en guidetur. Vi arbetar med att kunna lyssna, läsa och förstå. #buffelstilen Och att kunna söka information och använda den #leopardstilen Vi arbetar också med att skriftligt förbereda muntliga presentationer #elefantstilen Den sista, #noshörningsstilen får vi på köpet då det är många nya begrepp att arbeta med.

Martin: Romanprojektet Geometri på Mattenauterna (svenska och matematik)..
Jimmy: Vikingatiden (so)..
Martin N: Porträttmåleri (bild)..

Som ni ser så arbetar vi ständigt med innehållet i Läroplanen. Och vi vet att era barn kan en hel del om det här. Varsågoda att ta några av ”lapparna” här på bordet. Sedan går ni hem och låter era barn berätta om vad det är. Så här gick det förra gången.

Men funkar det inte lika bra utan allt snack om förmågor?

Jo, det kanske det gör. Men inte för oss. Vi har sett nu under snart tre år hur det här arbetet har påverkat våra elever. De har blivit medvetna om kunskapskrav, ser kopplingar mellan olika ämnen, diskuterar spontant vilka förmågor vi övar på och kan till och med förklara det här för dig. Prova så får du se!
Senare i år är ni välkomna på utvecklingssamtal eller Samtal om lärande som är en bättre beskrivning på våra elevledda samtal. Här kommer det att talas om förmågor. Det kan jag lova!

När vi är färdiga hoppas jag (och vet) att föräldrarna känner sig nyfikna på Lgr11 och vad deras barn kan. De ser att vi försöker skapa förståelse och därmed medvetenhet hos oss alla. Det här ökar våra möjligheter att tala om skolan – tillsammans.

Förra årets föräldramöte.


Fler frågor:
Men det här med djuren, vad är det?
Djuren har inget med Lgr11 att göra. Göran använde liknelsen i sin första artikel i Pedagogiska Magasinet. Vi valde att låta djuren illustrera varsin kategori med förmågor. För eleverna blir det väldigt tydligt att ex. alla orangea förmågor handlar om kommunikation och att det är #lejonstilen.
Men glömmer man inte bort vissa förmågor?
Förmågorna i The Big 5 är de dominerande förmågorna, inte en sammanställning över samtliga förmågor i Lgr11. Som ämneslärare lyfter jag naturligt fram samtliga förmågor i mitt ämne och ser då att jag har hjälp av The Big 5.
Ska inte eleverna koncentrera sig på typ fakta?
Jo, såklart. Lgr11 består både av förmågor som eleven ska ges förutsättningar att öva på och en specifikation av det centrala innehållet. Dessa delar samspelar i kunskapskraven som utgör underlag för bedömningen.
Gör alla elever och lärare på skolan så här?
Alla lärare utgår från Lgr11 när de planerar och genomför sin undervisning. Sedan ser det praktiska arbetet olika ut. I vår årskurs utgår både eleverna och personalen från samma modell.
Var kan man läsa mer om det här med The Big 5 och #TheBig6?
Göran Svanelid har skrivit tre artiklar i Pedagogiska Magasinet. På Facebook finns en The Big 5-grupp med över 20.000 följare. Sök på thebig5 eller thebig6 så får du upp massor med material. Arbetet om #thebig6 hittar du på https://thebig6.se

I april 2013 gjorde vi en film om förmågorna och #visombärenförmåga.
12.911 visningar sedan dess…

Länken: http://dev.kunskapshubben.se/sprak/svenska/mediaitem/3806-trim-fp2zwz