Uppstart 4ABCD hösten 2015

Publicerat av Lotta Bohlin den

Då var det dags att dra igång arbetet med att synliggöra, förstå och utveckla förmågorna i #thebig6 tillsammans med eleverna. Den här gången är hela arbetslaget engagerade i vårt gemensamma arbetssätt. Dags för Veckans förmåga.

Det är jag och min kollega Martin som driver det här arbetet. Vi planerar och genomför arbetet med förmågorna inom ramen för svenskämnet. Vi fokuserar på ett gemensamt språk och förståelse. Dessa kunskaper och erfarenheter tar eleverna med sig i sitt arbete i alla ämnen. Samtliga lärare lyfter fram veckans förmåga och synliggör den i sin undervisning.

Jag kommer att dokumentera processen här steg för steg.
Ja, det är vi – #visombärenförmåga