Första andra och tredje förmågan

Publicerat av Lotta Bohlin den

Nu har vi dragit igång arbetet med förmågorna i hela årskursen.
Vecka 35 Att kunna välja mellan olika strategier.
vecka 36 Att kunna samarbeta.
Vecka 37 Att kunna formulera egna meningar.