2Owls – InOtherWords

Publicerat av Lotta Bohlin den

ormulera

Engelska åk4

Vi läser engelsk litteratur och arbetar med förståelsen.


Jag har valt ut två e-böcker från Oxford Owl som vi läser och lyssnar på tillsammans. Först tillsammans på tavlan med en projektor och sedan enskilt via iPaden och med hörlurar. Jag har sammanlagt valt ut 60 ord som vi arbetar vidare med på olika sätt. Alla ord antecknas i en Word Book, på engelska och svenska. Samma ord ingår i spelet #InOtherWords som eleverna spelar i grupper om fyra. Det går ut på att dra ett kort med ett ord som man sedan förklarar med andra ord.

Förmågorna vi övar på är:
– Att kunna tolka två texter, att förstå.
– Att kunna använda och välja mellan olika strategier
– Att kunna formulera egna meningar muntligt.
– Att kunna samarbeta.

IMG_4441.JPG

Mål och Resultat?

Arbetet handlar om att väcka nyfikenhet för det engelska språket och öka förståelsen. Och att hitta former för att utveckla sitt eget lärande. När projektet är slut kan eleverna själva välja litteratur att läsa och lyssna på, förutsäga bokens innehåll med hjälp av bilderna, plocka ut och översätta svåra ord och med hjälp av kamraterna och ett antal strategier förklara de nya orden – med andra ord.

De aktuella förmågorna började vi arbeta med på svenskan, för att förstå. Sedan har eleverna fått möjlighet att arbeta med dessa i olika ämnen, bl.a. engelskan.

Fortsättning?

Eleverna ska få spela in korta filmer med olika förklaringar till orden.

Länkar från årskursbloggen levalara.se
Två böcker från Oxford Owl
Oxford Owl Login
Spelet InOtherWords

Film: How to make a WordBook.