#Barnboken åk 4

Publicerat av Lotta Bohlin den

Det här är en RIK uppgift.

Få uppgifter,
över lång tid,
med riktiga mottagare,
under processen,
och när det är klart.

image.jpgArbetet handlar om att läsa, tolka och förstå olika barnböcker. Och sedan tillsammans med en kamrat kunna skriva och illustrera en egen barnbok. Boken publiceras på bibblis.se och sprids till läsare över hela landet, stora som små.

Vi har delat upp arbetet i fem delar som sträcker sig över minst sju veckor.

DEL 1 – Barnboksdusch och Analys
Eleverna tar med sig sina egna gamla favoritbarnböcker hemifrån som de läser högt för kamraterna. Samtidigt som vi lyssnar analyserar vi berättelserna med hjälp av ett analysschema.

DEL 2 – Roller och Förarbete
Eleverna delas in i par, en författare och en illustratör. Det är ett samarbete men det yttersta ansvaret delas upp. Skrivparet funderar tillsammans på bokens upplägg när det gäller karaktärer, miljö och berättelsens problem.

DEL 3 – Storyboard och Produktion
Sedan är det dags att sätta igång. Skrivparet diskuterar berättelsens innehåll, inledning, handling och avslutning. Parallellt med det gör de en storyboard. Sedan skriver författaren texten och illustratören ritar bilder.

DEL 4 – Samarbete och Högläsning
Arbetet började med högläsning av elevernas egna barnböcker. Det är viktigt att eleverna högläser det de har skrivit och hjälps åt med feedback. Vad var bra? Och vad kan göras bättre? Och hur?

DEL 5 – Publicera och Dela!
Text och bild monteras i BookCreator och publiceras på Bibblis.se under kategorin För de minsta. Eleverna läser varandras böcker och besöker andra elever på skolan för att läsa upp sina verk. Länkar till böckerna sprids via veckomail och sociala medier.

Syfte och koppling till Läroplanen:
Eleverna får möjlighet att utveckla samtliga förmågor inom svenskämnet under arbetets gång. De får dessutom med utgångspunkt i sina egna erfarenheter möjligheten att själva bli publicerade författare! Ett skolarbete som är #viktigtpåriktigt