Veckans förmåga – Att kunna planera!

Publicerat av Lotta Bohlin den

Varje vecka synliggör vi en central förmåga i Lgr11 (Läroplanen).
Den här veckans förmåga är:

Att kunna planera.

Förutsättningar för lärande. #hjärta #thebig6

– Lös det (innan det är ett problem)!
Vi stöter dagligen på problem som vi måste lösa på något sätt. Det kan t.ex vara att ställa klockan på morgonen för att inte komma för sent till skolan. Eller att hitta ett sätt att lösa ett matematiskt problem.

Titta noga på bilderna. På vilket sätt hänger de ihop med förmågan att kunna lösa problem? Här är det bra att kunna tolka bilderna för att kunna resonera om olika problem och lösningar. Kan du komma på fler situationer där du kan använda förmågan att tolka?
planera

Försök att komma på fem situationer då det kan vara bra att kunna planera.