”Läroplanslyft”

Publicerat av Lotta Bohlin den

Som ett ”läroplanslyft”!

Tänkte på en sak i dag. För fem år sedan började jag bära veckans förmåga i en ficka på ett pärlhalsband. Det har varit en fantastisk resa! Ibland har jag fått frågor om The Big Five och vad det är. Men mest har det blivit samtal om lärande. I alla möjliga situationer så har min ”lapp” öppnat upp för samtal i såväl klassrummet som personalrummet och i mataffären.

Nu är jag inne på mitt andra ”lyft” från Skolverket. Först Läslyftet och nu Specialpedagogiklyftet.

I mitt arbete med The Big Five har jag valt att lyfta fram del 1 och 2 i Lgr11 och arbetar alltså med #thebig6. Det är som ett slags ”Läroplanslyft”. Jag och mina kollegor läser hela läroplanen och diskuterar förmågor i olika ämnen och framför allt lärande. Det blir ett ”lyft” där även eleverna är med.

Den ”sjätte förmågan” lyfter fram del 1 och 2 i läroplanen och handlar om förutsättningar för lärande.