#Barnboken åk 4

Det här är en RIK uppgift. Få uppgifter, över lång tid, med riktiga mottagare, under processen, och när det är klart. Arbetet handlar om att läsa, tolka och förstå olika barnböcker. Och sedan tillsammans med en kamrat kunna skriva och illustrera en egen barnbok. Boken publiceras på bibblis.se och sprids Läs mer…

Tåget..

Jag brukar beskriva arbetet med förmågorna som ett tåg. Ett tåg lastat med förmågor som börjar rulla redan vid födseln. I skolan passerar tåget ett landskap fyllt av olika ämnen, kamrater och lärare. Här stannar vi tåget då och då och plockar ut olika förmågor som vi talar om och Läs mer…

Samband

Den här veckan arbetar vi med samband, att kunna förklara och påvisa samband. Ibland kan man höra på nyheterna om ex. olika inbrott i ett område. Då undersöker polisen om det kan finnas något samband mellan brotten. Finns det något som tyder på att det kan vara samma gärningsman? Och Läs mer…

Analysera veckobrev

Än en gång har jag mailen full av spännande veckobrev (#elefantbrev) från eleverna. På fredag förmiddag tar vi fram veckans planering och går snabbt igenom vad vi har arbetat med i de olika ämnena. Sedan ber jag eleverna kommentera varje ämne med hjälp av följande stöd Jag har övat på… Läs mer…