#Barnboken åk 4

Det här är en RIK uppgift. Få uppgifter, över lång tid, med riktiga mottagare, under processen, och när det är klart. Arbetet handlar om att läsa, tolka och förstå olika barnböcker. Och sedan tillsammans med en kamrat kunna skriva och illustrera en egen barnbok. Boken publiceras på bibblis.se och sprids Läs mer…

LÄShjärtan?

Funderar på vilka ”hjärtaförmågor” som skapar förutsättningar för läsfärdighet? – Att kunna vara nyfiken? – Att kunna vara uthållig? – Förutsättningar för lärande är den ”sjätte förmågan” i #thebig6. Dessa är utformade som hjärtan och bedöms inte på samma sätt som de övriga.

#talasomTED

Nästa vecka ska eleverna presentera sina tal på Folkets Hus i Årsta. Nu gäller det bara att öva och öva. Inför varandra, klassen och föräldrar mfl. Några elever har övat inför elever i årskurs nio och en rektorsgrupp på besök. Tre elever som är lediga nästa vecka har spelat in Läs mer…

#talasomTED

Just nu förbereder eleverna sig för att skriva och framföra ett Tal – med stort T. Byggsatsen består av fyra delar, fyra pusselbitar. Vi övar många förmågor: – Att kunna formulera ett eget tal. – Att kunna presentera ett tal. – Att kunna anpassa språket till situationen. – Att kunna Läs mer…

Tåget..

Jag brukar beskriva arbetet med förmågorna som ett tåg. Ett tåg lastat med förmågor som börjar rulla redan vid födseln. I skolan passerar tåget ett landskap fyllt av olika ämnen, kamrater och lärare. Här stannar vi tåget då och då och plockar ut olika förmågor som vi talar om och Läs mer…