Dagens tips!

Välj en av förmågorna och bär den synligt under hela skoldagen! Det har jag gjort sedan hösten 2012. Varje vecka har jag en ny förmåga som som jag bär och samtalar om med eleverna och alla andra jag möter. Nu senast på rasten i dag var det två elever som Läs mer…

Välkommen till mitt samtal

Just nu genomför årskurs 5 sina utvecklingssamtal, eller #SamtalOmLärande. Eleverna har sammanfattat läsåret genom att skriva ett omfattande Terminsveckobrev. Alla lärare har skrivit skriftliga omdömen. Inför samtalet gör eleven en dagordning: – Hej och Välkommen! – Har du/ni läst mitt brev och mina omdömen? – Nu ska jag berätta om Läs mer…

Vecka 42 #elefantbrev

Ännu en elev delar med sig av sina reflektioner i veckans veckobrev. Många elever fortsätter att skicka sitt veckobrev till en kamrat eller två. Jag kan också se att många elever har lärt sig saker av att läsa varandras veckobrev och använder nu det. #läraavvarandra

Hej mamma och pappa

Jag har fått tillåtelse att dela en elevs veckobrev: Har tagit bort namn och ”Veckans bild” som många elever lägger till. Den här gången var det en bild på eleven och kompisen. Fantastiskt när eleverna får möjlighet att sätta ord på sitt lärande och sina upplevelser i skolan. Tack! Läs Läs mer…

Kolla min trappa :)

Fick mail av en elev för några dagar sedan. Fantastisk när eleverna är med och utvecklar arbetet, när de känner engagemang och lust! Vi gör många *frånkasstillvass* -trappor tillsammans. Tack Max!

LondonTourGuide

Under våren har vi arbetat med ett stort projekt på engelskan där vi har arbetat med samtliga förmågor. Projektet avslutades med en ”guidetur”, en muntlig presentation av olika sevärdheter i London. Guiderna bar namnbricka och den aktuella förmågan. Läs mer om #LondonTourGuide på Themework.se Titta på elevernas egna guidefilmer på Läs mer…

Elevledda utvecklingssamtal

Under vecka 17 genomförde hela årskurs 4 på Årstaskolan elevledda utvecklingssamtal tillsammans med fem mentorer. Eleverna har förberett sig i skolan, både skriftligt och muntligt. Föräldrarna har läst omdömen i Skolwebben och bokat tid för samtal via en doodle-länk. Mentorerna har läst alla sina elevers omdömen, samlat övrig information om Läs mer…

Från Kass till Vass!

Förmågorna presenteras en och en och undersöks tillsammans. Vi samtalar om och skapar en progressionstrappa, från kass till vass. Hur är man när man är Kass på att ex. Samtala och Vass? Därefter kan eleven utveckla förmågan i förhållande till var han/hon befinner sig och det aktuella ämnet. Eleven bär Läs mer…

Team #visombärenförmåga

Under vårterminen ska två elever administrera bloggen. De lägger upp aktuell förmåga på bloggen och kommenterar arbetet med hjälp av sina klasskamrater i 4ABC. Till sin hjälp har de två elever i varje klass, två elever som bär förmågan. Spännande! Det här handlar mycket om att synliggöra förmågorna och få Läs mer…