Tåget..

Jag brukar beskriva arbetet med förmågorna som ett tåg. Ett tåg lastat med förmågor som börjar rulla redan vid födseln. I skolan passerar tåget ett landskap fyllt av olika ämnen, kamrater och lärare. Här stannar vi tåget då och då och plockar ut olika förmågor som vi talar om och Läs mer…

Veckobrev, eller #Elefantbrev

Varje fredag skriver eleverna egna veckobrev, mail till sina föräldrar och sin mentor. Det är ett personligt brev där eleverna får en instruktion i sex steg om vad som ska vara med. Man kan säga att det är ett ”Elefantbrev” där eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga ”Att kunna redogöra och Läs mer…