#Barnboken åk 4

Det här är en RIK uppgift. Få uppgifter, över lång tid, med riktiga mottagare, under processen, och när det är klart. Arbetet handlar om att läsa, tolka och förstå olika barnböcker. Och sedan tillsammans med en kamrat kunna skriva och illustrera en egen barnbok. Boken publiceras på bibblis.se och sprids Läs mer…

2Owls – InOtherWords

ormulera Engelska åk4 Vi läser engelsk litteratur och arbetar med förståelsen. Jag har valt ut två e-böcker från Oxford Owl som vi läser och lyssnar på tillsammans. Först tillsammans på tavlan med en projektor och sedan enskilt via iPaden och med hörlurar. Jag har sammanlagt valt ut 60 ord som Läs mer…

4C:7 – Kommunikativ förmåga

Att arbeta med förmågorna i åk 4. Vi högläser fortfarande barnböcker och analyserar muntligt. Men nu har det blivit dags för eleverna att själva skriva en egen barnbok. Alla elever har fått önska ett huvuduppdrag; författare eller illustratör. Sedan har jag parat ihop skrivkompisar efter det. Var och en fick Läs mer…