#läshäxan

Jag har skapat ett träningsprogram i läsning för mina elever i åk 4. Under ett 45-minuterspass letar eleverna reda på en bra bok och ett anteckningshäfte (4min). Sedan startar lässtunden (15min). Därefter paus (10min). Sedan lässtund igen (15min). Och till sist en kort avslutning. #läshäxan och den lilla bokvätten from Läs mer…

#Barnboken åk 4

Det här är en RIK uppgift. Få uppgifter, över lång tid, med riktiga mottagare, under processen, och när det är klart. Arbetet handlar om att läsa, tolka och förstå olika barnböcker. Och sedan tillsammans med en kamrat kunna skriva och illustrera en egen barnbok. Boken publiceras på bibblis.se och sprids Läs mer…

Att kunna tolka.

Veckans förmåga är den metakognitiva förmågan Att kunna tolka. Under veckans första svenskalektion arbetar vi med förmågan tillsammans. Sätter ord på förståelsen och presenterar olika exempel. Tolka (på synonymer.se): tyda, översätta, förtydliga, förklara, gestalta, återge och uttrycka i ord. Titta på bilderna. På vilket sätt hänger de ihop med veckans Läs mer…

2Owls – InOtherWords

ormulera Engelska åk4 Vi läser engelsk litteratur och arbetar med förståelsen. Jag har valt ut två e-böcker från Oxford Owl som vi läser och lyssnar på tillsammans. Först tillsammans på tavlan med en projektor och sedan enskilt via iPaden och med hörlurar. Jag har sammanlagt valt ut 60 ord som Läs mer…

4C:5 – Läsförståelsestrategier

Att arbeta med förmågorna i åk 4. Bilderna vi använder har Josef Sahlin, min kollega på Årstaskolan ritat. När jag börjar läsa en ny bok plockar jag alltid fram #Futura först – Att kunna förutspå. Vi börjar med att tala om bilden på Futura, diskuterar vad en spågumma är och Läs mer…

4C:3 – Att kunna tolka en text

Att arbeta med förmågorna i åk 4. Vi startar upp terminen med att läsa boken Förvandlad, av Mårten Melin. Vi lär känna varandra genom texten. Jag läser högt, eleverna lyssnar och vi samtalar om innehållet i texten. Jag antecknar på tavlan och eleverna i sina egna skrivhäften. Om man har Läs mer…