Söka, samla och sortera information.

Veckans förmåga Att kunna söka, samla och sortera information från olika källor. (Förmågan att kunna hantera information) ”Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika Läs mer…