”Från kass till vass”

Förmågorna20130308-153659.jpg

   *från kass till vass*

 

   ”Var är jag nu och vad blir nästa steg?”

 

   ”Vad kan jag nu och vad ska jag bli bättre på?”

Vi arbetar med förmågorna i ena handen och innehållet eller kunskapsområdet i den andra. För att kunna utveckla förmågan att ex. ”Söka information från olika källor” måste jag förstå förmågan. Hur gör man när man söker information? Vad är en källa? När jag förstår förmågan kan jag koppla den till kunskapsområdet. Och med hjälp av arbetet med *från kass till vass* kan eleven själv bedöma sitt arbete och formulera egna mål – bedömning för lärande.

Förståelse
Först tolkar vi förmågan tillsammans i grupp. Och skapar en progressionstrappa i fyra steg, *från kass till vass* (läs mer om bakgrunden till trappan här). Eleverna kommer med förslag till de olika stegen och jag modererar och skriver.
Första trappsteget: Det går inte så bra
Andra trappsteget: Det går ganska bra
Tredje trappsteget: Det går bra
Fjärde trappsteget: Det går mycket bra
Uttrycket *från kass till vass* fungerar som en slogan, ett elevnära språk som uttrycker en riktning och en utveckling – förståelsen för och viljan att ta nästa steg.

Utveckling och Bedömning för lärande
När vi har tolkat förmågan får eleverna möjlighet att öva, eller testa sin förmåga. Det ger gruppen vidare underlag till beskrivningen av *från kass till vass* trappan.

Sedan arbetar vi vidare med riktningen, rörelsen, och tänker formativt. Varje elev utgår från sig själv, ”Var är jag nu?” och formulerar sitt nästa steg, ”Var är jag på väg?”. Här arbetar vi med formuleringarna: inte så bra, ganska bra, bra och mycket bra.

Ex. -”Jag är ganska bra på att söka information från olika källor. Jag ska öva på att hitta flera källor”.

Kunskapsområde + förmåga
Nu kan vi koppla ihop förmågan/förmågorna med det aktuella kunskapsområdet. Eleven förstår förmågorna som ska utvecklas.

Exempel:
Mål: Att kunna söka information om ett valfritt ämne, ex. leoparder, från minst tre olika källor.
Eleven: – I dag ska jag hitta två nya källor som berättar något om leoparder.
Bedömning:
Eleven: – Nu är jag ganska bra på att söka information i olika källor. För jag vet vad en källa är och jag har hittat samma information på Wikipedia som i boken du visade. Mitt nästa steg är att jag ska göra det här igen så att jag känner mig bra på det. Jag vill veta mer om leoparder.”

HejaMig!20130308-153659.jpg

    Varenda unge som är i skolan hela dagarna och gör sitt bästa är värd en ”HejaMig!”

Fortsättning
Förståelse för förmågan är grunden för utvecklingen. Och att eleven lär sin att bedöma och utveckla sitt eget arbete. Arbetet med förmågorna fortsätter under hela skoltiden, oavsett ämne och årskurs.

20130114-000402.jpg

20130128-163323.jpg

20130311-160605.jpg

”Att muntligt kunna motivera en åsikt”

20130311-201729.jpg

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild