The Big 5

Första gången jag hörde Göran Svanelid tala om förmågorna och The Big 5 var på Myrsjöskolan, hösten 2010. Sedan har jag följt The Big 5 och sett hur Görans resonemang har brett ut sig över landet. Spåren har tagit mig till olika platser, artiklar, nya människor, blogginlägg, föreläsningar, diskussioner på Facebook, Twitter osv. Pedagogiska magasinet 2011.11.08 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5 Marie Andersson @opedagogen 2012.05.13 Läs mer…