The Big 5

Förmågorna i TheBig5 är hämtade ur samtliga kursplaner i Lgr11, oavsett årskurs, och sammanställda av G. Svanelid. Dessa förmågor har delats upp i fem olika kategorier.

Läs mer om vårt arbete under rubriken #thebig6.

Analysförmåga
Beskriver orsaker och konsekvenser.
Föreslå lösningar.
Förklara och påvisa samband.
Se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga
Samtala.
Diskutera.
Motivera. ..
Presentera.
Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
Framföra och bemöta argument.
Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga
Tolka.
Värdera.
Ha omdömen om.
Reflektera.
Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.
Avgöra rimligheten.
Välja mellan olika strategier.
Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information.
Skilja mellan fakta och värderingar.
Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen.
Relatera begreppen till varandra.
Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

3 kommentarer

Elefantstilen – Podradio | vaxersadetknakar.se · 27 februari, 2013 kl. 21:49

[…] Elefantstilen är de kommunikativa förmågorna vi tränar. Läs mer här! […]

Min resa mot Visible learning | Lärarullis.se · 21 mars, 2013 kl. 18:20

[…] i skogstorp Anne-Marie Körling TheBig6 Karin Brånebäck Det finns många, många […]

Lite info från föräldramötet | Four-skallarnas blogg · 19 september, 2013 kl. 20:24

[…] Därefter pratade vi en del om The Big Five, som senaste Flippat-avsnittet handlade om. Enligt den senaste läroplanen bör fokus läggas på förmågorna, för att på så sätt bygga ut elevernas verktygslåda inför sin framtid. Vi har hämtat mycket inspiration från de olika bloggar som är kopplade till Årstaskolan i Stockholm. För att läsa mer om detta, kan ni klicka här: http://site.arstaskolan.se/thebig6/formagorna/. […]

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild